We zijn er om te helpen.

Wat doet Vistaprint om aan de AVG te voldoen?

Vistaprint doet er alles aan om de privacy en veiligheid van je informatie te waarborgen. Hier volgt een kort overzicht van de aanpassingen die we daartoe hebben gedaan:

  • We hebben ons Privacy- en cookiebeleid aangepast aan de eisen van de AVG.
  • We hebben nieuwe procedures ingesteld om te zorgen dat je je rechten kunt uitoefenen, zoals inzage in je persoonsgegevens of verzoeken dat we je persoonsgegevens verwijderen.
  • We stellen hoge eisen aan de beveiliging van de gegevens die we wereldwijd binnen ons bedrijf verwerken.
  • We waarborgen de bescherming van je informatie door hoge beveiligingsnormen te hanteren voor onze gegevensverwerkers. Zij zijn contractueel verplicht effectieve technische en organisatorische maatregelen te nemen om alle gegevens te beveiligen die ze ontvangen of waartoe ze toegang hebben. Bovendien verlangen we dat ze ons demonstreren dat ze voldoen aan onze eigen hoge normen.