Algemene Voorwaarden Automagneten

Deze Algemene Voorwaarden Automagneten (‘Magneetvoorwaarden’) stellen vast hoe de automagneet (de ‘Magneet’) het best kan worden gebruikt en onderhouden.
De Algemene Voorwaarden van Vistaprint en de begrippen met hoofdletter daarin zijn door verwijzing opgenomen in en maken deel uit van onderstaande Magneetvoorwaarden. Indien er een verschil optreedt tussen de Algemene Voorwaarden en deze Magneetvoorwaarden, dan krijgen de Magneetvoorwaarden voorrang.

Door de Magneet te kopen, stem je ermee in gebonden te zijn aan onze Algemene Voorwaarden en meer specifiek door deze Magneetvoorwaarden. Lees zowel onderstaande Magneetvoorwaarden als onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als je vragen over de Magneet hebt, kun je onze klantenservice bellen op 0800 26 888.

Download de pdf-versie van deze pagina

Instructies voor de toepassing*

 1. Voorbereiding
 • Alvorens de magneet op een metalen oppervlak te bevestigen, moet je ervoor zorgen dat alle verflagen, blanke lak en was zijn uitgehard. Uithardingstijden zijn bij benadering: verf - 90 dagen, blanke lak - 60 dagen, was - 2 dagen.
 • Reinig vóór het aanbrengen het metalen oppervlak en de Magneet met een mild reinigingsmiddel. Afnemen met een zachte doek en laten opdrogen. Volg de aanbevelingen op het reinigingsmiddel en die van de autofabrikant.
 • De Magneet moet op kamertemperatuur zijn wanneer hij wordt aangebracht.
 • Wees voorzichtig bij het hanteren van de Magneet bij extreme kou, want hij kan broos worden.
 1. Bepaal op welke plaats de magneet moet worden aangebracht
 • Zorg ervoor dat het oppervlak vlak of slechts licht gebogen, glad en van metaal is.
 • Breng de magneet niet aan op een oppervlak dat niet van staal of metaal is, of voornamelijk niet-metalen vulmiddelen bevat. Aluminium, hout of glasvezel functioneren niet als ondergrond.
 1. Bevestig de Magneet op het oppervlak.
 • Zorg ervoor dat de hele Magneet plat tegen het metalen oppervlak ligt. Plaats de Magneet niet op uitstekende delen (sierlijsten, stickers, pin-striping, etc.) of over holle plekken.
 • Zorg ervoor dat er geen luchtbellen of vocht tussen de Magneet en het voertuigoppervlak zitten en dat de hoeken en randen glad zijn en gelijk aanliggen met het oppervlak.
 • Als er ruimte tussen de randen van de Magneet en het oppervlak komt, kan de Magneet loslaten.
 • Om de locatie van de Magneet na het aanbrengen aan te passen, verwijder je deze eerst in zijn geheel door de zijkanten op te lichten, niet de hoeken. Het slepen van de Magneet naar een andere locatie kan leiden tot schade.

* HET NIET OPVOLGEN VAN BOVENSTAANDE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN DE MAGNEET ZELF EN HET OPPERVLAK WAAROP DE MAGNEET IS BEVESTIGD EN VERGROOT DE KANS DAT DE MAGNEET NIET JUIST ZAL HECHTEN EN LOS KAN LATEN TIJDENS GEBRUIK. VISTAPRINT B.V. EN ZIJN DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF ANDERE AFFILIATES ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR CLAIMS, VERLIES OF ANDERE BESCHADIGINGEN AAN DE MAGNEET, HET OPPERVLAK WAAROP DE MAGNEET IS AANGEBRACHT OF ANDERE BEZITTINGEN OF PERSONEN, INCLUSIEF BLESSURES DIE ZIJN VEROORZAAKT DOOR HET VERKEERD GEBRUIKEN VAN DE MAGNEET OF HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES.

Waarschuwingen

Indien deze waarschuwingen niet worden gelezen en opgevolgd, kan dit leiden tot schade aan de Magneet of aan jouw voertuig en kan de kans groter worden dat de Magneet niet goed hecht en tijdens het gebruik van de auto af valt.

 • Gebruik een Magneet nooit als deze luchtbellen, plooien, verbogen hoeken en/of randen bevat of anderszins beschadigd is.

 • Overschrijd nooit de snelheidslimiet of een aanbevolen maximumsnelheid.

 • Plaats de magneet niet op uitstekende delen, bevestigingen of holle delen, zoals: sierlijsten, lampen, reflectoren, stickers, pinnestrepen, luchtinlaten en spoilers.

 • Plaats de Magneet nooit op horizontale metalen oppervlakken (zoals het dak van een auto) en zorg ervoor dat de Magneet niet wordt blootgesteld aan direct of constant zonlicht en of extreme hitte.

 • Leg geen Magneet bovenop een andere als je hem op voertuigen aanbrengt.

 • Langdurig buitengebruik van magneten op geverfde oppervlakken kan leiden tot verkleuring, doordat de onderliggende kleur wordt afgeschermd van ultraviolette straling.

 • De Magneet is niet bestemd voor gebruik onder water of in vliegtuigen.

 • Zorg ervoor dat je de Magneet altijd van een voertuig verwijdert voordat je het gaat wassen.